ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα δώρα αποτελούν μέρος των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρη. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι οι Εκδόσεις Μεταίχμιο με έδρα Ιπποκράτους 118, Αθήνα και ΑΦΜ 099325065.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα προωθητικό διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες internet άνω των 18 ετών («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).

3. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. της 3ης Μαρτίου 2017 και θα λήξει στις 11:59:59 μ.μ. της 3ής Ιουλίου 2017.

5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Κάθε φορά που οποιοσδήποτε Δικαιούμενος Συμμετοχής εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.jonesbo.gr έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση, αφού καταχωρίσει τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Ε-mail, Τηλέφωνο) στην ειδική φόρμα συμμετοχής του συγκεκριμένου ιστοτόπου και αφού απαντήσει επιτυχώς στην ερώτηση του διαγωνισμού.

6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία των Εκδόσεων Μεταίχμιο την 6η Ιουλίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι παρουσία συμβολαιογράφου. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει από τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

7. Από την κλήρωση θα προκύψει ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτομα στο Όσλο, με δωρεάν τα μεταφορικά και τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων. Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

8. Ο τυχερός νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο www.jonesbo.gr.

9. Οι τυχερός νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής τους. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου θα γίνει νέα κλήρωση.

10. Το έπαθλο δεν μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

11. Με την αποδοχή των όρων οι τυχεροί νικητές συναινούν στη χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας τους (εάν το επιθυμούν) για διαφημιστικούς σκοπούς σε πάσης φύσης προωθητικό υλικό (κατάλογοι, internet, καταχωρίσεις, δελτία τύπου, newsletters κ.λπ.).

12. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

13. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των συμμετεχόντων για την τελική κλήρωση.

14. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ή να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση του. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στον συμβολαιογράφο του διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με διαφημιστικές καταχωρίσεις στα ΜΜΕ ή στον ιστότοπο www.jonesbo.gr. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

15. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του -όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα-, επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

17. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Εκδόσεις Μεταίχμιο και Smile Acadimos.